El- & energiprogrammet
Teknikprogrammet
Industritekniska programmet
Vård- & omsorgsprogrammet

Om Curt Nicolin Gymnasiet

CNG står för den moderna pedagogiken där skolan är i verkligheten. Vi utgår från PBL – Problembaserat Lärande – och jobbar gärna i projektform.  Tack vare det starka stödet från våra CNG-företag kan vi även erbjuda dig som elev både praktik (APL) och sommarjobb där du får prova på arbetslivet.

På Curt Nicolin Gymnasiet tycker vi om att göra grejer! Vi uppfinner, bygger, skriver, reser, diskuterar, är med i tävlingar, presenterar, jobbar och har roligt ihop. På CNG utvecklas vi!

Elevförmåner

För att ge dig chansen att växa som individ och bli så förberedd som möjligt på livet efter skolan vill vi erbjuda dig följande förmåner:

 • Fri körkortsutbildning
 • Träningskort på Medley
 • Restaurangmat
 • Egen dator
 • Sommarjobb
 • Utlandspraktik
 • Fabrikenjobb
 • Möjlighet att nyttja skolans lokaler kvällar och helger (exempelvis för LAN, övernattning, filmkvällar...)

FAQ

Vilka program har ni på CNG?

På CNG har vi följande program samt fördjupningar. 

Teknikprogrammet: 

 • Produktionsteknik 
 • Teknikvetenskap 
 • Utgång 3D-Teknik 
 • Utgång naturvetenskap 
 • Utgång teknikvetenskap 
 • Design och produktutveckling 

El- och energiprogrammet: 

 • Utgång industriautomation 
 • Utgång elinstallation 

Industriprogrammet: 

 • Svetsteknik 
 • Produkt och maskinteknik 
 • Driftsäkerhet och underhåll 

Vård- och omsorgsprogrammet: 

 • Utgång funktionsnedsättning 
 • Utgång omsorg 
 • Utgång räddningstjänst 

TE4-Gymnasieingenjör: 

 • Utgång design- och produktutveckling 
 • Utgång produktionsteknik 
Vad är TE4 och vem kan gå det?

TE4 är ett fjärde år på CNG som leder till gymnasieingenjörsexamen. Utbildningen pågår under ett år och är tillgänglig för dig som har en teknikexamen eller motsvarande. Anledningen till att vi på CNG erbjuder den här linjen är för att Sverige och världen behöver tekniska, kunniga och kompetenta ingenjörer som kan driva utvecklingen framåt. Efter ett år på TE4 är du gymnasieingenjör och redo för att starta din karriär i arbetslivet! 

Har ni Samhällsprogrammet på CNG?

Nej, men det går att läsa Vård- och omsorgsprogrammet som har samhällsbehörighet. På det sättet får du samtidigt mer praktisk skolgång istället för den vanliga teoretiska som samhällsprogrammet brukar vara. Du blir både anställningsbar och högskoleförberedd. 

När väljer jag inriktning?

På CNG väljer du programinriktning/fördjupning under olika tider beroende på vilket program du går, följande gäller för respektive program: 

Teknik: Innan du påbörjar ditt andra år
Vård- och Omsorg: Innan du påbörjar ditt tredje år
Industri: Innan du påbörjar ditt andra år
El- och Energi: Innan du påbörjar ditt tredje år 

Under ditt första år får du testa på de olika fördjupningarna som ditt program har att erbjuda. 

Vad kan man bli efteråt?

Nästan vad som helst. Men självklart är det ju lättare att bli något åt det hållet som du har pluggat på ditt gymnasium. Men med hjälp av något som vi kallar för ”dubbelkompetens” kan du skapa dig en bredare kompetens. Exempelvis kan du lägga till extra biologi och kemi under ditt tredje år på teknikprogrammet för att få samma behörighet som om du skulle ha gått naturprogrammet och det innebär att du slår två flugor i en smäll. Teknik och Natur i en utbildning! 

Hur mycket praktik har man på era yrkesförberedande program?

Man brukar ha praktik näst intill hela år 3. Men hela din skolgång präglas av APL-praktik och studiebesök. 

Får man extra pengar om man har praktik?

Ja, du har möjlighet att ansöka om lärlingsersättning från CSN under ditt tredje och sista år. Detta är 1000kr/månad utöver ditt vanliga studiebidrag. 

Hur många elever har ni på skolan?

På skolan har vi i dagsläget 563 elever fördelade på tre årskurser och fyra olika program. 

Vad betyder friskola?

Friskola betyder att vi är ägda av någon annan än kommunen, i vårt fall ägs vi av olika företag i Finspång. 

Vad måste man ha för poäng för att komma in?

Den här frågan är väldigt svår att sätta ett svar på eftersom de siffrorna skiftar från år till år beroende på vilka det är som söker. Lägsta meritpoäng inför i år (20/21) såg ut såhär: 

El- och energi: 220
Industri: 167.5
Teknik: 200
Vård- och omsorg: 130 

Men återigen, det här kan variera från år till år! 

Har ni nollning?

NEJ! Vi på CNG tror inte på att förlöjliga våra elever, det går emot de värdegrunderna vi och samhället står bakom. Istället tar de äldre elever på CNG hand om de nya genom att vara faddrar. Faddrarnas uppgift är att ”faddra” in de nya eleverna i det som vi kallar CNG-andan, och hitta på roliga aktiviteter som LAN eller övernattningar på skolan samt andra planerade roligheter. 

Hur tänker ni kring öppet hus?

Vi vill gärna ha ett fysiskt men Corona-anpassat öppet hus. Är det så att vi inte kan lösa det enligt FHM:s rekommendationer kommer vi självfallet inte att genomföra ett fysiskt öppet hus. Då får vi lösa det digitalt istället och göra det som så nära ett fysiskt öppet hus som möjligt. 

Hur många elever pendlar till skolan?

Normalt pendlar det 431 elever dagligen till Finspång vilket utgör ca 75% av våra elever. Dessa kommer från olika plaster runtom i Östergötland. Majoriteten kommer från Norrköpingstrakterna, men en del kommer även från Linköping, Skärblacka, Söderköping och Valdemarsvik. 

Hur lång tid tar det att pendla ifrån Norrköping?

Att pendla tar ungefär 40 minuter med expressbussen ”40” från Norrköpings resecentrum till Finspångs station. Busstationen i Finspång ligger ungefär 40 meter från skolan. Med andra ord är det väldigt lätt att pendla. 

Får man ett busskort av skolan?

Ja, man får ett busskort av skolan om man bor mer än 6 km från skolan och detta gäller 05–19 alla vardagar. Skolan erbjuder även busskort med utökade tider för de elever som har speciellt behov av det. 

Vad får man för mat på skolan?

Som elev på CNG får man mat levererad från Östgöta kök varje dag som färdiglagas i vårt kök och serveras i vår egen restaurang. 

Var får man sommarjobb?

Sommarjobb får du på något av våra ägarföretag eller kanske även en anställning på skolan. 

Får man en dator av skolan?

Ja, man får en kraftfull dator som kommer att klara av de krävande programmen som vi kommer att behöva använda oss av. Denna dator kommer du även att få behålla som förmån om du sköter din skolgång. 

Vad får man för gymkort?

På CNG får alla elever ett gymkort som gäller på Medley’s anläggningar i hela Östergötland.

Vad innebär körkortspaketet?

Man får ett körkortspaket av skolan eftersom vi anser att det är viktigt att man har ett körkort när man kommer ut i arbetslivet. Det här körkortspaket innehåller: 

 • 10 gratis körlektioner från körskolan som CNG samarbetar med.
 • Riskettan 
 • Teoriutbildning 
Vad är PBL?

PBL står för ”Problem Baserat Lärande” och är det arbetssätt som vi utgår ifrån i våran undervisning. Det innebär att man får ett problem och ska utifrån det problemet hitta en lösning, ofta tillsammans i grupp och där flera skolämnen ingår. 

Hur ser lektionerna ut?

Lektionerna på CNG är längre än lektionerna som du är van vid från din tidigare skola. Det beror på att vi på CNG arbetar med något som vi kallar för PBL. Därav är våra lektioner oftast indelade i förmiddagslektioner och eftermiddagslektioner. Detta för att man ska kunna ha tillräckligt med tid att arbeta med projekt och kunna komma någon vart med det under lektionstid. Men självklart tar vi längre raster när vi känner att vi behöver vila. 

Är det mycket prov och läxor?

Nej, på CNG jobbar vi med något som kallas PBL. Det innebär att vi ofta jobbar från idé till produkt, där vi stöter på ett problem under arbetets gång som ska lösas. Detta görs oftast i grupp och i projekt istället för prov. Anledningen till det är att du i arbetslivet oftare stöter på projekt och grupparbete än vad du stöter på prov. Vi tror på att det är det rätta sättet att förbereda våra elever inför deras framtid.

Behöver jag kunna ha någon förkunskap om det jag vill gå?

Du behöver bara en behörighet från grundskolan. Men för övrigt lär man sig det programspecifika ifrån grunden. 

Jag har dyslexi, hur hjälper ni mig?

Om man har dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter har man rätt att använda sig av digitala hjälpmedel. På CNG använder vi Oribi. Ofta har man som elev även inlogg till Legimus med sig sedan tidigare och kan använda även det. Annars hjälper eleverna att ordna detta. En kontakt med vår specialpedagog upprättas i början av läsåret för att stämma av om ytterligare anpassningar behövs och hur vi kan hjälpa till för att underlätta skolgången under de tre åren här på CNG. 

Hur långa är skoldagarna?

Skoldagarna är i regel 8-16, men självklart varierar det, vissa dagar kan du även vara lektionsfri. När du går ditt sista år kan skoldagarna variera beroende på hur många extra kurser du valt till under sista året. 

Jag vill läsa moderna språk/modersmål, går det?

Ja, det går absolut att läsa moderna språk som franska, tyska och spanska, men det funkar även att läsa modersmål om så önskas. 

Jag har hört att era idrottslektioner ser annorlunda ut, vad menas med det?

CNG vill utbilda och inspirera våra elever att hålla en bra hälsa och välmående. I årskurs 1 har vi idrottslektioner med 1 pass i veckan, samt att eleverna får ett gymkort på Medley som fungerar på alla anläggningar i Östergötland där de kan träna när det passar dem. Som tillägg till detta har vi har tvåaktivitetsdagar och två teoretiska dagar under året där eleverna får prova nya aktiviteter samt öka sina teoretiska kunskaper kring träning och hälsa. I årskurs 2 är det fyra aktivitetsdagar om året och fyra uppföljningsdagar med nya aktiviteter och mer teoretisk kunskap samt att eleverna nu tar ansvar för sin egen träning på gymmet en gång i veckan. Men självklart får eleven träna fler gånger i veckan om denne vill det.

Vad står gym-gem för?

Gym-gem står för gymnasiegemensamma ämnen . På CNG är veckorna indelade i "karaktärsveckor" och "gym-gemveckor" under sina första två år. Under de så kallade "gym-gemveckorna" har man de ämnen som alla elever på CNG har gemensamt såsom svenska, samhällskunskap, religionskunskap, historia och engelska. På karaktärsveckorna läser man de kurser som är gemensamma för de program som man läser.